SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG

Senin, 06 Juni 2011

10 SEBAB DOA TIDAK DIKABULKAN


Dari Syaqiq Al Balkhi berkata :"Suatu hari Ibrahim Bin Adham (Abu Ishaq) berjalan di pasar Basrah lalu ia dikelilingi oleh banyak orang dan mereka bertanya kepadanya : "Ya Abu Ishaq, Allah berfirman;bermaksud "Mintalah olehmu sekalian kepada Ku niscaya Aku kabulkan. Dan kami telah satu tahun berdoa dan doa kami belum dikabulkan !". Ibrahim bin Adham menjawab : "Bagaimana Allah hendak mengkabulkan doa kamu sedangkan hati kamu tertutup oleh 10 perkara".
  1. Kamu telah mengetahui Allah tetapi belum ditunaikan haq-haq-Nya.
  2. Kamu telah membaca Al-Quran tetapi tidak melaksanakan tuntutannya.
  3. Kamu telah mengetahui syaitan sebagai musuh tetapi masih mentaatinya dan menyetujui seruannya.
  4. Kamu menyatakan kamu umat Muhammad saw tetapi tidak mengerjakan sunahnya.
  5. Kamu mengatakan dirimu akan masuk syurga tetapi tidak mengerjakan amalan yang akan membawamu ke Syurga.
  6. Kamu mengatakan dirimu selamat dari neraka tetapi ternyata kamu memasukkan dirimu kepadanya.
  7. Kamu mengatakan mati adalah benar tetapi tidak bersiap-siap menghadapi mati.
  8. Kamu sibuk meneliti aib atau cacat teman-temanmu tetapi tidak pernah melihat aibmu sendiri.
  9. Kamu telah makan dan merasakan nikmat Tuhanmu tetapi tidak mau bersyukur kepada-Nya.
  10. Kamu telah menguburkan mayat-mayat rekanmu tetapi tidak mengambil pelajaran dari mereka.

Tidak ada komentar: